Accounting Analytics Balance Black And White 209224 Scaled
Dofinansowanie Dopłaty do fotowoltaiki Finansowanie eco inwestycji

Energia wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne z każdym rokiem zyskuje na zainteresowaniu, co z kolei przekłada się na coraz większą liczbę sposobów dofinansowania ich.

Jako że zainstalowanie paneli fotowoltaicznych to kosztowna inwestycja, warto przyjrzeć się programom pomocowym, które nawet w znacznej części mogą pomóc pokryć te koszty, a tym samym szybciej uzyskać zwrot z inwestycji.

Nasza firma oferuje bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków i w doborze najlepszego sposobu finansowania inwestycji!

Programy wsparcia instalacji domowych

Program „Mój Prąd”

Jest to ogólnokrajowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW (a zatem dla użytkowników instalacji domowych). Kwota dofinansowania, jaką można uzyskać, to maksymalnie 5000 PLN.

Dofinansowanie obejmuje całą instalację – koszt paneli, inwerterów, okablowania, montażu.

Wnioski można składać na trzy sposoby: osobiście w siedzibie NFOŚiGW, pocztą oraz elektronicznie. Wniosek on-line można wypełnić na stronie. Można go podpisać podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym. Również na tej stronie można pobrać wniosek do wypełnienia w celu złożenia jego wersji papierowej oraz wzory wszystkich załączników.

Program „Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.
Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (dla instalacji fotowoltaicznych) i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Pomoc z miejscowych urzędów

Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać to 15 000 zł.

Programy dla przedsiębiorstw

Program „Energia Plus”

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych
Wsparcie udzielane jest małym i średnim przedsiębiorstwom, które planują instalacje fotowoltaiczne do mocy 500 kW.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program ten pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł).

Wnioski należy wypełniać i składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie.

Co ważne – dofinansowanie w ramach programu „Energia Plus” zwolnione jest z podatku dochodowego!

Programy dla rolnictwa

Agroenergia

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

Program AgroEnergia skierowany jest do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

 • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
 • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
 • małe elektrownie wodne do 5 MWe
 • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
 • kolektory słoneczne
 • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
 • pompy ciepła
 • towarzyszące magazyny energii

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Call Now Button