AdobeStock 323800008 Scaled
Dostawca energii Instalacja fotowoltaiczna Licznik dwukierunkowy

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która nie wymaga od przyszłego użytkownika przygotowań technicznych, tj. przebudowy domu/dachu, zakupu niezbędnych elementów instalacji itp. Cały proces przygotowany i przeprowadzony jest przez Wykonawcę, który zaprojektuje, wykona i da użytkownikowi wieloletnią gwarancję, która potwierdza jego doświadczenie i jakość instalowanych paneli.

Przyszły użytkownik powinien jednak, w pełni wspierany przez doradców Sun Home, zadbać o odpowiednie warunki umowy z dostawcą energii. Należy z nim podpisać umowę kompleksową, która uwzględni w swych zapisach:

  • zarówno opłaty za energię, jak i za jej przesył do sieci,
  • roczne okresy rozliczeniowe, a jeśli nie ma takiej możliwości – należy zaznaczyć w umowie, że nadwyżki z poprzednich okresów rozliczeniowych przechodzą na następne (to szalenie ważne, ponieważ bez tego nie zbilansujemy nadmiaru z okresu wiosenno-letniego z zimowym niedoborem. Innymi słowy – nadmiar energii z lata nam przepadnie, a zimą i tak będziemy płacić za zużywany prąd),
  • szybką wymianę licznika na licznik dwukierunkowy.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że kompleksowe umowy dotyczące przesyłu wytworzonej energii możliwe są do podpisania wyłącznie w przypadku, gdy dystrybutor sieci i dostawca energii to jedna firma. W Polsce zniesiono monopol na sprzedaż prądu przez firmy, które jednocześnie odpowiadają za sieć (można więc, w praktyce, mieć sieć firmy Energa, a prąd kupować od PGE), jednakże gdy myślimy o fotowoltaice – umowę możemy podpisać tylko z jedną firmą (operatorem sieci w miejscu instalacji).

Call Now Button