Jako odpowiedzialny dostawca systemów fotowoltaicznych, do montażu zatrudniamy jedynie doświadczonych pracowników, którzy swoją fachowością podkreślają najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Dzięki współpracy z zaufanymi monterami, możemy świadczyć także usługi diagnostyki oraz serwisowania instalacji fotowoltaicznych.

 

W zakres prac diagnostyczno-serwisowych wchodzą następujące usługi:

 

Pełna diagnostyka instalacji fotowoltaicznej:

 • sprawdzenie poprawności wykonanego montażu
 • sprawdzenie okablowania strony DC/AC
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń AC/DC
 • kontrola konstrukcji wsporczej modułów
 • sprawdzenie konfiguracji urządzeń PV 

Wykonanie uziemienia instalacji PV:

 • wykonanie poprawnego uziemienia instalacji PV wraz z punktem pomiarowym

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych:

 • pomiary rezystancji izolacji strony AC/DC
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary napięć obwodów DC/AC
 • pomiary wyłączników RCD
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary pod kątem poprawności działania instalacji PV

Serwis techniczny okresowy:

 • wykonanie technicznego serwisu okresowego zgodnie w wytycznymi producenta systemu

Wymiana wadliwych/uszkodzonych elementów instalacji PV:

 • wymiana optymalizatora
 • wymiana panelu
 • wymiana falownika
 • wymiana okablowania
 • wymiana zabezpieczeń instalacji

Badania kamerą termowizyjną:

 • konfiguracja falownika z siecią WIFI/LAN
 • konfiguracja falownika z siecią internetową z ewentualnym zwiększeniem zasięgu sieci klienta
 • konfiguracja/założenie konta monitorowania

Audyty pomontażowe:

 • pełna ekspertyza poprawności wykonanego montażu wraz z pisemną opinią oraz pełnymi pomiarami instalacji

Świadczymy również usługę przejęcia wsparcia serwisowego nad klientami firm, które przestały świadczyć swoje usługi.

Skontaktuj się z nami
Call Now Button